Organigrama

Sergio Navarro
Director de la Escola

Bea Sala
Jefa d'Estudis
4º Lenguatge Musical
Oboè
Conjunt Vocal

Amparo Montoro
2º y 3º Llenguatge Musical

Roger Tolosa
Iniciació 4, 5, 6 años
Solfeig Preparatori

José Agustí
Piano

Xavi Sanchis
1º Llenguatge Musical
Percussió
Conjunt Instrumental

Laura Sánchez
Clarinet

Alicia Díaz
1º Ensenyances Professionals
Flauta

Jorge Jorques
Trompeta

Francesc Giménez
Saxofó

José Enrique Garrido
Fagot

Sonia Soro
Clarinet

Alonso Alcaraz
Trompa

Sergio Garrido
Trombó